Nazaj

Pogoji uporabe

1 Splošno in področje uporabe

1.1. Podjetje ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (v nadaljevanju: ABOUT YOU) je podjetje, dejavno na področju e-trgovine, ki med drugim upravlja spletne trgovine (v nadaljevanju: storitve):


Te storitve vključujejo tudi ABOUT YOU Outlet, v katerem je članom na voljo blago za prodajo v časovno in količinsko omejenih promocijah. Ti pogoji uporabe veljajo za spletno mesto ABOUT YOU Outlet v okviru naslednjih storitev: www.aboutyou-outlet.sl, Aplikacija ABOUT YOU Outlet.


1.2. Podjetje ABOUT YOU svoje storitve ponuja uporabnikom izključno za zasebno uporabo, razen če ni izrecno navedeno drugače. Uporaba storitev v komercialne namene ni dovoljena brez izrecnega soglasja podjetja ABOUT YOU.


1.3. Z registracijo se strinjate s temi pogoji uporabe. Ti pogoji uporabe določajo pogoje uporabe storitev.


1.4. Za naročila/nakupe prek storitev se poleg Pogojev uporabe uporabljajo tudi Splošni pogoji poslovanja https://aboutyou-outlet.si/s/agb podjetja ABOUT YOU Outlet (v nadaljevanju: SPP) v trenutno veljavni različici, do katere lahko dostopate, jo natisnete in/ali shranite tukaj ali preko »SPP«, 2 Članstvo v ABOUT YOU Outlet


2.1. Možnost uporabe vsebin spletnega mesta ABOUT YOU je namenjena le zaprti skupini članov v okviru njihove vsakokratne razpoložljivosti in vsebine. Če želite sodelovati v ponudbah in kupiti blago, se morate pri storitvah registrirati kot član. Članstvo vam daje pravico do uporabe vsebine za vaše zasebne, nekomercialne namene.


2.2. Registracija je brezplačna. Obstoječe članstvo po uspešni registraciji ne predstavlja obveznosti nakupa.


2.3. Po uspešni registraciji se med podjetjem ABOUT YOU in članom sklene pogodba. Pravica do sklenitve pogodbe ne obstaja. Podjetje ABOUT YOU si pridržuje pravico do zavrnitve registracije.


V zameno za brezplačno članstvo nam dajete soglasje za pošiljanje ali prejemanje naših novic po e-pošti (»Soglasje za prejemanje novic«) in s tem povezano obdelavo vaših osebnih podatkov:


Strinjam se, da me podjetje ABOUT YOU SE & Co. KG po e-pošti obveščala o trendih, ponudbah in kuponih ter da v ta namen obdeluje moje osebne podatke. Soglasje lahko s klikom na povezavo za odjavo na koncu vsake novice kadar koli prekličete.


Soglasje za prejemanje novic zahteva potrditev posredovanih podatkov s klikom na e-poštno povezavo, ki je bila po registraciji uporabniku poslana po e-pošti (postopek dvojne prijave), razen če je bila potrditev že opravljena z obstoječim računom v drugih storitvah podjetja ABOUT YOU in/ali preverjenim računom (npr. »Registracija z Apple«).


2.4. Podatki, zahtevani ob registraciji in v nadaljnjem poteku članstva, morajo biti posredovani v celoti in pravilno. To vključuje tudi uporabnike, ki se ne registrirajo in/ali prijavijo z identitetami tretjih oseb in/ali uporabljajo podatke tretjih oseb, ne da bi bili za to pooblaščeni. Pogoj za članstvo je tudi delujoč e-pošti naslov.


2.5. Registracija pri storitvah je mogoča samo enkrat. Hkratna registracija in/ali uporaba več članskih računov ni dovoljena. Neupoštevanje tega predpisa, zlasti z uporabo različnih podatkov ali e-poštnih naslovov, ni dovoljeno in lahko povzroči blokado ali prekinitev članstva s strani podjetja ABOUT YOU.


2.6. Člani morajo svoje geslo hraniti kot zaupen podatek in skrbno varovati dostop do svojega članskega računa. Prav tako podjetje ABOUT YOU gesla ne bo posredovalo tretjim osebam. Podjetje ABOUT YOU in/ali zaposleni v podjetju ABOUT YOU članov nikoli ne bodo vprašali za njihovo geslo. Zaradi varnosti in preprečevanja zlorabe članskega računa morate izbrati dovolj varno geslo in ga redno spreminjati. Za varnost dostopnih podatkov je odgovoren izključno član.3 Uporaba ABOUT YOU Outlet


3.1. Pravica do uporabe storitev podjetja ABOUT YOU ne obstaja. Podjetje ABOUT YOU si pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve, izbrisa in/ali ukinitve delov storitev, storitev kot celote in/ali posameznih funkcionalnosti in/ali celotne ponudbe brez posebnega obvestila, npr. zaradi izvajanja sodne odločbe in/ali uradne odločitve; v primeru sprememb zakonodaje; zaradi odprave varnostnih pomanjkljivosti ali razširitve ponudbe. Če je sprememba, dopolnitev, izbris in/ali ukinitev za člana nerazumna, se uporabi točka 8.1.


3.2. Uporaba storitev na način, ki krši zakonske predpise, pravice tretjih oseb ali moralo, je prepovedana. Član se mora izogibati kakršnemu koli poseganju v storitve ali nadaljnji uporabi dostopnih podatkov, ki ni v skladu s predvideno uporabo. To vključuje npr. manipulacije z namenom pridobivanja nepooblaščenih plačil ali drugih ugodnosti v škodo podjetja ABOUT YOU in/ali tretjih oseb ter kopiranje ali branje vsebine, ponudb, imenikov, podatkovnih zbirk itd. za kakršen koli namen. Prav tako je prepovedana uporaba storitev na način, ki je žaljiv ali bi lahko škodoval dobremu ugledu podjetja ABOUT YOU.4 Odpoved članstva


4.1. Člani lahko članstvo brez navedbe razlogov kadarkoli prekinejo, če ne obstajajo nasprotni razlogi zaradi drugih pogodbenih razmerij - npr. neporavnani zahtevki za plačilo. Člani lahko prekinejo članstvo tako, da pošljejo neuradno elektronsko sporočilo na e-poštni naslov kundenservice@aboutyou-outlet.de.


4.2. Podjetje ABOUT YOU lahko v skladu s pravili članstvo kadarkoli prekine z odpovednim rokom 14 dni.


4.3. Podjetje ABOUT YOU lahko blokira, omeji ali prekine članstvo brez predhodnega obvestila, če obstajajo konkretni znaki, da član krši zakonske predpise, pravice tretjih oseb, te Pogoje uporabe ali Splošne pogoje poslovanja.5 Varstvo osebnih podatkov


Za storitve veljajo tudi Pogoji varstva osebnih podatkov https://aboutyou-outlet.si/s/data-protection v trenutno veljavni različici, do katerih lahko dostopate, jih natisnete in/ali shranite tukaj ali pod »Pogoji varstva osebnih podatkov«.6 Omejitev odgovornosti


6.1. Podjetje ABOUT YOU ni odgovorno za neposredno, posredno, posebno izgubo in/ali škodo, povzročeno članom zaradi uporabe storitev in je povezana z motnjami v komunikacijah ali električnih vodih, izpadi operaterjev mobilnih omrežij, učinki zlonamerne programske opreme, nepoštenimi dejanji tretjih oseb, katerih namen je pridobitev nepooblaščenega dostopa in/ali onemogočanje programske in/ali strojne opreme podjetja ABOUT YOU ali z okoliščinami višje sile. V takih primerih podjetje ABOUT YOU ni dolžno povrniti škode, povzročene članom.


6.2. Podjetje ABOUT YOU je odgovorno le za krivdno povzročeno škodo, ki je posledica smrti in telesnih ter zdravstvenih poškodb, ter za škodo, ki jo podjetje ABOUT YOU, njegovi zakoniti zastopniki ali posredniki povzročijo namerno ali iz hude malomarnosti. Poleg tega podjetje ABOUT YOU odgovarja le za lažje kršitve obveznosti iz malomarnosti, katerih izpolnitev je bistvena za pravilno izvajanje storitev in na katerih izpolnjevanje se lahko član vedno zanaša (kardinalne obveznosti), z omejitvijo na za pogodbo značilno predvidljivo škodo. Zgornja omejitev odgovornosti velja tudi za osebno odgovornost zakonitih zastopnikov in posrednikov podjetja ABOUT YOU.


6.3. Odgovornost v skladu z zakonom o odgovornosti za izdelke ostaja nespremenjena.7 Pravice industrijske lastnine/intelektualna lastnina


Imena podjetij, blagovne znamke, logotipi, podatki, informacije, slike, videoposnetki, rezultati iskanj in besedila ter druge vsebine spletnega mesta ABOUT YOU so v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah in/ali drugimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine v korist imetnika pravic zaščiteni z avtorskimi pravicami. Razmnoževanje, distribucija in obdelava vsebine (v celoti ali delno) so dovoljeni le z izrecnim dovoljenjem podjetja ABOUT YOU. Vsebina, ki ne izvira iz podjetja ABOUT YOU, je v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah in/ali drugimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine v korist imetnika pravic prav tako zaščitena z avtorskimi pravicami.8 Končne določbe


8.1. Podjetje ABOUT YOU si pridržuje pravico do občasnega posodabljanja teh Pogojev uporabe. Člani bodo o spremembi pravočasno obveščeni na ustrezen način (npr. z e-pošto, potisnim sporočilom, obvestilom v članskem računu). Uporabo storitev ureja trenutno veljavna različica Pogojev uporabe. Če član v roku šestih tednov po obvestilu temu ne nasprotuje, se šteje, da je pogoje uporabe sprejel. Če član po začetku veljavnosti sprememb nadaljuje z uporabo storitve, se s tem strinja s spremenjenimi pogoji uporabe.

8.2. Pri tem se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, razen Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). To ne velja, če se s tem prekliče priznano varstvo na podlagi obveznih določb zakonodaje države, v kateri ima član (potrošnik) svoje stalno prebivališče.

8.3. Če je eden ali več pogojev uporabe v nasprotju z veljavnim pravnim redom ali na katerikoli drug način postane neveljaven ali neučinkovit, ostanejo ostale določbe nespremenjene. Neveljavna določba se nadomesti z zakonsko določbo ali - če take določbe ni - z uredbo, ki najbolj ustreza namenu neveljavne določbe.Ponudnik storitev

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstraße 10

20095 Hamburg 

Nemčija


Registrsko sodišče: Okrajno sodišče Hamburg

Registrska številka podjetja: HRA 126781

ID št. za DDV: SI79065716


ki ga zakonito zastopa:

ABOUT YOU Verwaltungs SE

Registrsko sodišče: Okrajno sodišče Hamburg

Registrska številka podjetja: HRB 171601

Upravni odbor: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

Predsednik nadzornega odbora: Sebastian Klauke


Verzija 1.0 Datum revizije: April 2023

Prenesi Pogoje uporabe kot PDF dokument